Representantforslag om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lene Vågslid, Martin Henriksen, Åsunn Lyngedal Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 20.10.2020 Innst. 42 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2020

   Debattert i Stortinget 18.12.2020
   Votert i Stortinget 18.12.2020