Representantforslag om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Camilla Sørensen Eidsvold, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 22.10.2020 Innst. 47 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandelt et representantforslag fra Sosialsitisk Venstreparti om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2020

   Debattert i Stortinget 03.11.2020
   Votert i Stortinget 05.11.2020