Representantforslag om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 11.06.2020 Innst. 391 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sp om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2020

   Debattert i Stortinget 18.06.2020
   Votert i Stortinget 18.06.2020