Representantforslag om forskudd til arbeidsledige som ikke har fått penger de har rett på

Dokument 8:127 S (2019-2020), Innst. 394 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 17.06.2020 Innst. 394 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Høyre, FrP, Senterpartiet, Venstre og KrF forkastet et representantforslag om forskudd til arbeidsledige som ikke har fått lønnskompensasjon eller dagpenger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2020

   Debattert i Stortinget 19.06.2020
   Votert i Stortinget 19.06.2020