Representantforslag om kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorleg rus- og psykisk liding (ROP)

Dokument 8:130 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang