Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Representantforslag om kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorleg rus- og psykisk liding (ROP)

Dokument 8:130 S (2019-2020), Innst. 243 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 16.02.2021 Innst. 243 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om en kraftfull styrking av innsatsen overfor personer med alvorlig rus- og psykisk lidelse (ROP). Et enstemmig storting her vedtatt å be regjeringen - med utgangspunkt i evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet - gjennomføre en levekårsundersøkelse for personer med alvorlig rus- og psykisk lidelse. Det ble også flertall for å be regjeringen umiddelbart stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern, samt gjennomgå tilgjengelig kapasitet og behov innen psykisk helsevern med sikte på å øke døgnkapasiteten, samt gjennomgå utskrivingspraksis.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2021

   Debattert i Stortinget 25.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021