Representantforslag om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste

Merknad

Forslag 1 er behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.02.2021 Innst. 213 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste. Det var ikke flertall for noen av forslagene i saken, og representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2021

   Debattert i Stortinget 18.02.2021
   Votert i Stortinget 23.02.2021