Grunnlovsforslag om ny § 111 (grunnlovfesting av allemannsretten)

Dokument 12:8 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (A), (H), (SV), (V), (MDG), (R)

Saksgang