Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Grunnlovsforslag om ny § 89 annet ledd (om å gi Høyesterett initiativrett til å prøve om en ny lov strider mot Grunnloven)

Dokument 12:25 (2019-2020), Innst. 309 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra (FrP)Innstilling avgitt 07.05.2024Innst. 309 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovforslag fra Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen på vegne av Carl I. Hgen om ny § 89 annet ledd om å gi Høyesterett initiativrett til å prøve om en ny lov strider mot Grunnloven. Forslaget innebærer at Høyesterett, på eget initiativ, eller basert på henvendelser fra en statsborger, skal kunne behandle og ta stilling til om et lovvedtak er i strid med en grunnlovsbestemmelse. Ved behandlingen i komiteen var det bare medlemmet fra Fremskrittspartiet som fremmet forslag om å bifalle Dokument 12:25. Ved voteringen i Stortinget stemte 21 for og 147 mot forslaget. Forslaget oppnådde dermed ikke grunnlovsmessig flertall.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Referert for senere bekjentgjøring

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.05.2024

  Debattert i Stortinget 21.05.2024
  Votert i Stortinget 21.05.2024