Representantforslag om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fredric Holen Bjørdal, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Ruth Grung, Stein Erik Lauvås, Åsunn Lyngedal Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 27.11.2020 Innst. 110 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å nedsette minste forskuddsbeløp for rabatt på ferje til 1000 kroner. Det opprinnelige forslaget ble ikke vedtatt. Følgende vedtak ble gjort: Stortinget ber regjeringen vurdere lavere forskuddsbeløp for AutoPASS for ferge, og at dette blir vurdert for alle takstgrupper.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2020

   Debattert i Stortinget 04.12.2020
   Votert i Stortinget 07.12.2020