Representantforslag om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026

Dokument 8:23 S (2020-2021), Innst. 251 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell-Børge Freiberg, Sylvi Listhaug, Terje Halleland Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP)
utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 18.02.2021 Innst. 251 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 23 S (2020-2021) fra stortingsrepresentantene Terje Halleland, Sylvi Listhaug og Kjell-Børge Freiberg om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026, jf. Innst. 251 S (2020-2021). Representantforslaget ble ikke vedtatt. Stortingets flertall, bestående av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og MDG, vedtok å be regjeringen om å bidra til gjennomføring av tiltak initiert av lokale og regionale myndigheter som reduserer utslipp i verdensarvfjorden. Flertallet ber også regjeringen om å foreslå tiltak som sikrer verdensarvfjordene som anløpshavn for cruise båter også etter 2026, blant annet ved at staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm, som planlagt, innen 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2021

   Debattert i Stortinget 25.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021