Representantforslag om en enklere hverdag for synshemmede

Dokument 8:34 S (2020-2021), Innst. 237 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åshild Bruun-Gundersen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.2021 Innst. 237 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet om tiltak for en enklere hverdag for synshemmede. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er det vedtatt å be regjeringen sørge for en fast praksis i helseforetakene der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig rehabilitering. Videre ble regjeringen bedt om å sørge for en fast praksis i alle helseforetak der alle personer som innlagt etter hjerneslag får undersøkt synsfunksjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2021

   Debattert i Stortinget 25.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021