Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjonen for 2019

Dokument 1 (2020-2021)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang