Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet

Prop. 47 S (2020-2021), Innst. 174 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2020 Innst. 174 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endinger i statsbudsjettet for 2020 under Samferdselsdepartementet, Forslaget handler om endringer i bevilgninger for luftfartsformål, vegformål, særskilde transporttiltak, jernbaneformål, kystforvaltning og posttjenester. I samme innstilling ble endringer på tre kapitler under Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet. Regjeringen foreslår i Prop. 48 S (2020–2021) endringer i statsbudsjettet for 2020 knyttet til kap. 541, 542 og 5570 behandlet. Det dreier seg om elektronisk kommunikasjon (ekom). Forslagene fra regjeringen ble vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2020

   Debattert i Stortinget 18.12.2020
   Votert i Stortinget 18.12.2020