Endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører)

Prop. 59 L (2020-2021), Innst. 223 L (2020-2021), Lovvedtak 68 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2021 Innst. 223 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i forsvarsloven. Endringene betyr at det innføres en klageadgang for veteraner i saker om psykiske belastningsskader, og videre at det innføres nye foreldelsesregler som skal gjøre det enklere for veteraner å søke erstatning i slike saker. I tillegg ble det fremmet forslag om endringer for å regulere Forsvarets bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet og til andre beredskapsaktører. Forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.02.2021