Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører)

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen den 10. februar 2021

Anniken Huitfeldt

Hårek Elvenes

leder

ordfører