Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Prop. 100 L (2020-2021), Innst. 581 L (2020-2021), Lovvedtak 143 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 25.05.2021Innst. 581 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i flere veldferdstjenestelover som blant annet omfatter harmonisering og styrking av reglene om samarbeid og individuell plan, innføring av en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester, innføring av en rett til barnekoordinator, samt utvidelse av helse- og omsorgstjenestens ordning med lovpålagte samarbeidsavtaler. Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Stortinget har også vedtatt en anmodning til regjeringen om å utrede og fremme en sak med forslag til nødvendige lovendringer for å sikre at barn som trenger det, gis en rett til helhetlige og koordinerte tjenester.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 25.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021