Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer

Dokument 3:4 (2020-2021), Innst. 396 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 04.05.2021Innst. 396 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer. Komiteen viser til Riksrevisjonens konklusjon om at Utenriksdepartementet i mange tilfeller har åpnet for salg av forsvarsmateriell til land på et for dårlig grunnlag. Komiteen viser videre til at Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at mange landvurderinger ikke gir et tilstrekkelig grundig og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag for å avgjøre om landet tilfredsstiller kravene for å motta norsk forsvarsmateriell eller ikke. Komiteens flertall støtter dette. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at det er alvorlig at Tolletaten kontrollerer for få utførsler, noe som blant annet gir risiko for uærlige aktører og har negative sikkerhetsmessige konsekvenser for Norge. Komiteen forutsetter at de berørte departementene følger opp Riksrevisjonens anbefalinger.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 04.05.2021

  Debattert i Stortinget 11.05.2021
  Votert i Stortinget 18.05.2021