Rapport til Stortinget om Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Dokument 19 (2020-2021),, Innst. 426 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for presidentskapet og kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 426 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Debattert i Stortinget 21.05.2021
   Votert i Stortinget 25.05.2021