Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2021 Innst. 506 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret. Innstillingen behandler kapittel 11 i rapporten fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon (Harberg-utvalget). Harberg-utvalget vurderte endringer i Ombudsmannen og Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, og videre om det burde utarbeides en egen lov for nemndas arbeid. Nemnda var Norges første ombudsordning og har siden den ble opprettet av Stortinget i 1952 vært regulert gjennom instruks.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 31.05.2021
   Votert i Stortinget 01.06.2021