Voteringsoversikt for sak:

Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.04.2021 Kl. 15:26:31)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (20.04.2021 Kl. 15:26:39)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i inndelingslova, jf. Prop. 88 L (2020-2021) Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk) og Innst. 329 L (2020-2021). Endringene innebærer at det innføres tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk, slik at navnet endres til Nordland eller Nordlánnda.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet