Representantforslag om å sikre geitenes framtid i Norge

Dokument 8:125 S (2020-2021), Innst. 350 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Mehl, Geir Pollestad, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er behandlet i næringskomiteen Forslg fra (Sp) Innstilling avgitt 20.04.2021 Innst. 350 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å sikre geitenes framtid i Norge. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2021

   Debattert i Stortinget 27.04.2021
   Votert i Stortinget 27.04.2021