Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om et styrket Nav

Dokument 8:130 S (2020-2021), Innst. 351 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Waagen, Eva Kristin Hansen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Tuva Moflag, Arild GrandeSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenForslag fra (A)Innstilling avgitt 27.04.2021Innst. 351 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om et styrket Nav. Følgene stortingsvedtak ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringen fremme sak om en gjennomgang av utfordringer i Nav for å sikre at Nav yter gode tjenester til befolkningen. Det må i denne sammenheng vurderes om Nav har tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å kunne gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Stortinget ber regjeringen sikre at Nav settes i stand til å drive effektiv arbeidsformidling i tett samarbeid med arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Stortinget ber regjeringen sikre bedre tilbud til dem som trenger varig tilrettelagt arbeid (VTA), samt legge frem en opptrappingsplan for VTA-plasser. Stortinget ber regjeringen sikre en bedre samordning av tjenestene i helsesektoren, Nav og utdanningssystemet, slik at unge gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte med fokus på aktivitet og mestring.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 27.04.2021

  Debattert i Stortinget 10.05.2021
  Votert i Stortinget 11.05.2021