Representantforslag om å bedre barns utearealer og oppvekstmiljø

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Espen Stoknes Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 476 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet de Grønne om å bedre barns utearealer og oppvekstmiljø. Ingen av forslagene i saken ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 25.05.2021