Representantforslag om rettferdig boligpolitikk

Dokument 8:195 S (2020-2021), Innst. 626 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 626 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om boligpolitikk sammen med et representantforslag fra FrP om boligmarkedet. Representantforslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021