Representantforslag om å sikre at ALS-syke, demenspasienter og andre med alvorlige diagnoser får en «right to try»

Dokument 8:220 S (2020-2021), Innst. 487 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Stordalen, Kari Kjønaas Kjos, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 487 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om å sikre at ALS-syke, demenspasienter og andre med alvorlige diagnoser får en "right to try", som innebærer tilgang til eksperimentelle medisiner som er under testing, men ikke godkjent. Forslaget ble ikke vedtatt. Stortinget vedtok å be regjeringen sikre at pasienter med ALS får mulighet til å kunne delta i kliniske behandlingsstudier og til å få vurdering hos Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten. Videre vedtok Stortinget å be regjeringen sørge for økt finansiering av klinisk forskning på alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet slik som ALS, MS og demens.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 25.05.2021