Representantforslag om globale og nasjonale tiltak for renere hav og håndtering av plast

Dokument 8:236 S (2020-2021), Innst. 445 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gisle Meininger Saudland, Hanne Dyveke Søttar, Himanshu Gulati, Helge André Njåstad, Terje Halleland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 445 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om globale og nasjonale tiltak for renere hav og håndtering av plast. Stortinget har med vekslende flertall vedtatt å be regjeringen a) spesifisere statsforvalterens ansvar og koordinerende oppgave i arbeidet mot marin forsøpling,b) utarbeide en helhetlig strategi og handlingsplan mot marin forsøpling, c) utrede en incentivordning for at flere frivillige vil bidra til rydding av plast, d) gi faglig støtte og veiledning til kommunene som utarbeider egne plasthandlingsplaner mot marin forsøpling, e) arbeide for en forpliktende global avtale mot plastforsøpling i havet, f) komme tilbake til Stortinget med forslag til å skjerpe straffen mot dumping av avfall fra skip langs norskekysten og g) vurdere å innføre en tilskuddsordning som dekker kostnadene forbundet med leveranser av avfall etter frivillige ryddeaksjoner i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 27.05.2021