Representantforslag om å styrke norske sparebanker

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 539 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Senterpartiet om å styrke norske sparebanker er behandlet. Det ble vedtatt at regjeringen bes om å bruke handlingsrommet overfor EU til å sikre at kapitalkravene til norske sparebanker ikke blir vesentlig strengere enn kravene til konkurrentene deres. I tillegg vedtok Stortinget å be regjeringen sikre sparebankene fleksibilitet til å benytte fellesløsninger i samarbeid med andre sparebanker innenfor forsvarlige rammer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021