Representantforslag om rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere til den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Dokument 8:256 S (2020-2021), Innst. 513 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 513 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om henholdsvis rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og et forslag om økt rekruttering av kommunepsykologer. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Debattert i Stortinget 27.05.2021
   Votert i Stortinget 27.05.2021