Representantforslag om lavere kjøttforbruk, økt selvforsyning og mer bærekraftig mat

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Espen Stoknes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 449 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om lavere kjøttforbruk, økt selvforsyning og mer bærekraftig mat. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 27.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021