Representantforslag om statlig bidrag til istandsettelsen av Den Gamle Krigsskole i Oslo

Dokument 8:278 S (2020-2021), Innst. 494 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Bøhler, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 19.05.2021 Innst. 494 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet om bidrag fra staten til å istandsette Den Gamle Krigsskolen i Oslo, som overtas av Stiftelsen Den Gamle Krigsskole inneværende år. Forslagene fikk ikke flertall, men Stortinget vedtok følgende forslag: Stortinget ber regjeringen utrede og avklare hvorvidt eventuelle fremtidige tilskudd og/eller driftsmidler til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole i forbindelse med bygningsmassen i Tollbugata 10 i Oslo bør utløses via Kulturdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021