Representantforslag om forutsigbarhet og trygghet for petroleumsforskningen

Dokument 8:283 S (2020-2021), Innst. 450 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hanne Dyveke Søttar, Roy Steffensen, Silje Hjemdal, Terje Halleland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 450 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om forutsigbarhet og trygghet for petroleumsforskningen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 27.05.2021