Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 512 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla eit forslag til endringar i opplæringslova, friskolelova og barnehagelova. Forslaga gjeld særleg to område. Det første er regulering av behandling av personopplysningar innan barnehage og grunnopplæringa. Det andre gjeld gjennomføring av opplæringa som fjernundervisning. Endringane om personsopplysningar vert vedteke. Forslaga om fjernundervisning vart ikkje vedtekne, men eit forslag frå Framstegspartiet om å gje friskolar tilsvarande rett til å gi fjernundervisning som offentlege skolar har etter gjeldande lov, fekk fleirtal.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021