Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)

Prop. 145 L (2020-2021)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang