Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)

Prop. 145 L (2020-2021), Innst. 512 L (2020-2021), Lovvedtak 124 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 20.05.2021Innst. 512 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandla eit forslag til endringar i opplæringslova, friskolelova og barnehagelova. Forslaga gjeld særleg to område. Det første er regulering av behandling av personopplysningar innan barnehage og grunnopplæringa. Det andre gjeld gjennomføring av opplæringa som fjernundervisning. Endringane om personsopplysningar vert vedteke. Forslaga om fjernundervisning vart ikkje vedtekne, men eit forslag frå Framstegspartiet om å gje friskolar tilsvarande rett til å gi fjernundervisning som offentlege skolar har etter gjeldande lov, fekk fleirtal.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 20.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021