Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering,kommisjonsforordning, retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og kraftsystemet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis Innstilling avgitt 03.06.2021 Innst. 647 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon og et lovforslag fra regjeringen om endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020, 205/2020, 206/2020 og 207/2020. Stortinget gav sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger og til lovforslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2021

   Debattert i Stortinget 11.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021