Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)

Prop. 199 LS (2020-2021), Innst. 646 L (2020-2021), L-delen, Lovvedtak 195 (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.06.2021 Innst. 646 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021