Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Prop. 214 L (2020-2021), Innst. 234 L (2021-2022), Lovvedtak 61 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 05.04.2022Innst. 234 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny advokatlov.Loven innebærer en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og av adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater. Loven tydeliggjør hvilke krav som gjelder, samtidig som det ikke stilles krav som innebærer unødvendige begrensninger. Den nye loven er også ment å imøtekomme den teknologiske utviklingen og betydningen dette har for markedet for juridiske tjenester. Advokatloven fastsetter rammene for advokatenes virksomhet, mens nærmere reguleringer vil fastsettes i forskrift.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.04.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 03.05.2022