Riksrevisjonens undersøkelser av: Sak 1: Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet med Én innbygger - én journal. Sak 2: Anskaffelser av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse

Dokument 3:14 (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt et dokument til behandling.

Dokument fra Riksrevisjonen

Saksgang