Endringer i statsbudsjettet under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 232 S (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saksgang