Representantforslag om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger for alle arbeidstakere uten aldersdiskriminering

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 65 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet. om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger for alle arbeidstakere uten aldersdiskriminering. Repersentantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 21.12.2021
   Votert i Stortinget 21.12.2021