Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

St.prp. nr. 34 (1996-97), kap. 133 og 947, samt forslag til vedtak III, Innst. S. nr. 141 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og energidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.02.1997 Innst. S. nr. 141 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1997