Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

St.prp. nr. 34 (1996-97), kap. 920, 922 og 1830, samt forslag til vedtak II, Innst. S. nr. 146 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 18.03.1997 Innst. S. nr. 146 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1997