Innstilling fra næringskomiteen om omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997.

Dette dokument