Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)

Prop. 16 L (2021-2022), Innst. 73 L (2021-2022), Lovvedtak 8 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 07.12.2021Innst. 73 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden). Bakgrunnen for lovendringen er at det i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) foreslås å øke arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permitteringsperiode – arbeidsgiverperiode 1 – fra 10 til 15 dager. Vedtaket ble fatte mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.12.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2021