Valg av medlemmer til Ombudsnemnda for Forsvaret

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.12.2021 Innst. 39 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt medlemmer av Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret for tidsrommet 1. januar 2022 - 31. desember 2025. Roald Linaker, Bardu, ble gjenoppnevnt som forsvarsombud.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2021

   Debattert i Stortinget 07.12.2021
   Votert i Stortinget 07.12.2021