Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens oppfølging av Dokument 3:10 (2016-2017) om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Dokument 3:3 (2021-2022), Innst. 153 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 15.02.2022Innst. 153 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av Dokument 3:10 (2016-2017) om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Komiteen registrerte at det fortsatt er vesentlige svakheter ved arkivering og journalføring, og at dette har negativ betydning for innsyn i og kontroll med forvaltningens arbeid og beslutninger. Komiteen registrerte at det i for mange saker ikke er tydelige titler i postlistene og mente denne praksisen må forbedres raskt. Komiteen viste også til at praksisen med forhåndsunntak av dokumenter i strid med intensjonen i offentleglova, fortsatt er utbredt. Komiteen fremhevet viktigheten av at statlig forvaltning og departementer gjør innsyn så enkelt og forståelig som mulig. Komiteen understreket at arkivering, journalføring og åpenhet er med på å styrke den demokratiske debatten og tilliten til styringen av Norge og pekte på at ansvarlige departementer løpende må vurdere nye tiltak.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.02.2022

  Debattert i Stortinget 18.03.2022
  Votert i Stortinget 22.03.2022