Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

Dokument 3:10 (2016-2017), Innst. 57 S (2017-2018)

Status: Saken er behandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 57 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 05.12.2017