Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven (obligasjoner med fortrinnsrett)

Prop. 42 LS (2021-2022), Innst. 199 L (2021-2022), Lovvedtak 55 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 17.03.2022Innst. 199 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Norske banker og kredittforetak finansierer sin utlånsvirksomhet i hovedsak ved å motta innskudd og utstede obligasjonslån og lignende i verdipapirmarkedene. Obligasjonslånene er for det meste obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Stortinget har vedtatt endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven for at norsk OMF-regelverk skal bli i overenstemmelse med OMF-direktivet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 17.03.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 29.03.2022