Representantforslag om å la vernede vassdrag forbli vernet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Birgit Oline Kjerstad, Rauand Ismail, Sofie Marhaug Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.03.2022 Innst. 192 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om å åpne muligheten for skånsom utbygging av vannkraft i vernede vassdrag. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2022

   Debattert i Stortinget 18.03.2022
   Votert i Stortinget 22.03.2022