Representantforslag om stemmerett for 16-åringer

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen, Sofie Høgestøl, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 24.05.2022 Innst. 412 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag om stemmerett for 16-åringer ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Et flertall i komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre fremmet forslaget om endring i valgloven § 2-2. Begrunnelsen var behovet for å sikre økt engasjement rundt disse valgene, og det ble vist til at forskning viser at å senke stemmerettsalderen til 16 år, kan bidra til å øke valgdeltakelsen på sikt. Forslaget ble med 78 mot 88 stemmer ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2022

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 01.06.2022
   Votert i Stortinget 01.06.2022