Representantforslag om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Charlotte Spurkeland, Hårek Elvenes, Erlend Larsen, Ine Eriksen Søreide, Ingjerd Schou, Sveinung Stensland, Tage Pettersen Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.05.2022 Innst. 303 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2022

   Debattert i Stortinget 03.06.2022
   Votert i Stortinget 03.06.2022