Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter mv.)

Prop. 74 L (2021-2022), Innst. 287 L (2021-2022), Lovvedtak 67 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 10.05.2022Innst. 287 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Endringene er knyttet til bestemmelser om NOKUTs oppgaver knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning. Videre er det vedtatt endringer i regler om studentrettigheter, blant annet om utdanningsplan, læringsmiljø og permisjon.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.05.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 30.05.2022